Pradžia Veikla Planavimo dokumentai
PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJOS 2021-2024 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS    
  PDF


PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJOS
PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO KARTU SU MUZIKOS UGDYMU IR PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO KARTU SU DAILĖS UGDYMU
2021–2022 IR 2022–2023 MOKSLO METŲ
UGDYMO PLANAS             PDF
2021 METŲ VEIKLOS PLANAS                                                    PDF
2020 METŲ VEIKLOS PLANAS                                                    PDF
2019 METŲ VEIKLOS PLANAS                                                    PDF

 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKA                                   PDF 

 

SMURTO IR PATYČIŲ GIMNAZIJOJE PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

PDF2019 - 2021 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ PLANAS

PDF
Gimnazija dalyvauja projektuose

Bendrasis logo

zenklas 2015-04-13


smm

 

mtpplius

sac

etwining

eTwinning Kokybes-zenklas_200x200px