Pradžia Struktūra ir kontaktai Mokytojai

2019-2020 m.m gimnazijoje metodinei veiklai organizuoti sudarytos mokytojų metodinės grupės ir metodinė taryba.
Gimnazijoje yra 12 metodinių grupių:

- fortepijono metodinė grupės pirmininkė - fortepijono mokytoja ekspertė Jūratė Vilienė,
- bendro fortepijono metodinė grupės pirmininkė - fortepijono mokytoja metodininkė Liudmila Ratkienė,
- choro dirigavimo metodinė grupės pirmininkė - choro dirigavimo mokytoja metodininkė Silvija Tamoliūnienė,
- styginių instrumentų metodinė grupės pirmininkė - smuiko mokytoja metodininkė Vitalija Laukaitienė,
- pučiamųjų instrumentų metodinė grupės pirmininkas - fagoto vyresnysis mokytojas Alfredas Samborskis,
- liaudies instrumentų ir akordeono metodinė grupės pirmininkas - birbynės mokytojas metodininkas Rimantas Baublinskas,
- muzikos teorinių dalykų metodinė grupės pirmininkė - muzikos teorinių dalykų mokytoja metodininkė Sandra Kriukienė,
- dainavimo metodinė grupės pirmininkė - dainavimo mokytoja metodininkė Regina Juškienė,
- pradinių klasių metodinė grupės pirmininkė - pradinių klasių mokytoja metodininkė Rasa Taruškienė,
- lietuvių kalbos ir literatūros, socialinio ugdymo dalykų met. gr. pirmininkė - istorijos mokytoja metodininkė Rasa Pranckevičienė,
- gamtamokslinių ir tiksliųjų dalykų metodinė grupė pirmininkė -  informacinių technologijų mokytoja metodininkė Vaida Rutkauskienė,
- dailės dalykų metodinė grupės pirmininkas - dailės mokytojas ekspertas Henrikas Mazūras.
- užsienio kalbų ir dorinio ugdymo dalykų met. gr. pirmininkė - rusų kalbos vyresnioji mokytoja Angelė Trotienė

 

MOKYTOJŲ SĄRAŠAS:
2019-2020 m.m.

pdf

Gimnazija dalyvauja projektuose

Bendrasis logo

zenklas 2015-04-13


smm

 

mtpplius

sac

etwining

eTwinning Kokybes-zenklas_200x200px