Pradžia Paslaugos Sveikatos priežiūros specialistas

Sveikatos priežiūros specialisto teikiamos paslaugos
1. Skatina sveiką mitybą:
•    prižiūri maitinimo organizavimą;
•    formuoja sveikos mitybos įgūdžius.
2. Organizuoja priemones, užtikrinančias traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje:
•    rūpinasi fizinio, psichologinio, seksualinio smurto prevencija mokykloje;
•    dalyvauja formuojant mokymosi aplinką ir sąlygas, nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros ir teisės aktais.
3. Teikia konsultacinę pagalbą, organizuojant kūno kultūrą mokykloje:
•    peržiūri naujai priimtų mokinių sveikatos formą 086/a;
•    dalyvauja komplektuojant pagrindines, parengiamąsias, specialiąsias kūno kultūros užsiėmimų grupes;
•    derina sporto varžybose dalyvaujančių mokinių sąrašą.
4. Nustato ir koreguoja neinfekcinių ligų rizikos veiksnius (narkotikų, alkoholio, tabako ir kt. vartojimas).
5. Užtikrina asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialybių rekomendacijas:
•    apie sveiką gyvenimo būdą;
•    žalingus įpročius, priklausomybę narkotikams;
•    apie lytiškumą, atsakomybę, AIDS.
6. Vykdo užkrečiamųjų ligų profilaktiką, organizuojant priemones epidemijai užkirsti.
7. Įtraukia į sveikatos stiprinimą mokyklos bendruomenę.
8. Pildo žinias apie mokinių sveikatą dienynuose (2d. - 3-ioji pakopa).
9. Teikia skubią pagalbą traumų, ūmių susirgimų atveju.
10. Tikrina medicinines pažymas mokinių sergamumui analizuoti.

 

 

DARBO LAIKAS: 

I-III-V         8.00-11.48

II-IV           12.20-16.08


Gimnazija dalyvauja projektuose

Bendrasis logo

zenklas 2015-04-13


smm

 

mtpplius

sac

etwining

eTwinning Kokybes-zenklas_200x200px