Pradžia Pamokų laikas, atostogos Mokinių atostogos
Išrašas
 
 
PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ gimnazijos
PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO KARTU SU MUZIKOS UGDYMU IR PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO KARTU DAILĖS UGDYMU
2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ
UGDYMO PLANAS

PIRMAS SKIRSNIS
MOKSLO METŲ TRUKMĖ.UGDYMO ORGANIZAVIMAS
 

8.        Ugdymo organizavimas:

8.2. 2020–2021 mokslo metai:

  8.2.1.  Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia-pabaiga, trukmė dienomis, savaitėmis:

 

Klasės

Ugdymo proceso pradžia –pabaiga

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

Mokslo metų pradžia-pabaiga

1-4

 

2020-09-01 – 2021-06-08

(175 ugdymo dienų)

35

 

 

2020-09-01 – 2021-08-31

 

5-8,

gimnazijos I–III

2020-09-01 – 2021-06-22

(185 ugdymo diena)

37

gimnazijos IV

2020-09-01 – 2021-05-21

(163 ugdymo dienos)

33

 

8.2.2.      Pusmečių trukmė:

 

Pusmetis

Klasės

Laikotarpis

I pusmetis

1–8,

gimnazijos I–IV

2020-09-01 – 2021-01-15

II pusmetis

1-4

2021-01-18 - 2021-06-08

5-8,

gimnazijos I-III

2021-01-18 – 2021-06-22

 gimnazijos IV

2021-01-18– 2021-05-21

 

  8.2.3. Mokinių atostogos:

 

Atostogos

Klasės

Prasideda

Baigiasi

Rudens

1-IV

2020-10-26

2020-10-30

Žiemos (Kalėdų)

1-IV

2020-12-23

2021-01-05

Žiemos

1-IV

2021-02-15

2021-02-19

Pavasario (Velykų)

1-IV

2021-04-06

 2021-04-09

Vasaros

 

1-4,

5-8 ir gimnazijos I-III,

gimnazijos IV

2021-06-09

2021-06-23

 

 

 

2021-08-31

 

gimnazijos IV

Pasibaigus egzaminų sesijai

 

9. Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu (prašymas) gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

 
 
________________________________

7.        Ugdymo organizavimas:

7.1.2017–2018 mokslo metai:

  7.1.1.  Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia-pabaiga, trukmė dienomis, savaitėmis:

 

Klasės

Ugdymo proceso pradžia –pabaiga

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

Mokslo metų pradžia-pabaiga

1-4

 

2017-09-01 – 2018-05-30

(170 ugdymo dienų)

34

 

 

2017-09-01 – 2017-08-31

 

5-8,

gimnazijos I–III

2017-09-01 – 2018-06-15

(181 ugdymo diena)

36

gimnazijos IV

2017-09-01 – 2018-05-25

(166 ugdymo dienos)

33

 

7.1.2.      Pusmečių trukmė:

 

Pusmetis

Klasės

Laikotarpis

I pusmetis

1–8,

gimnazijos I–IV

2017-09-01 – 2018-01-19

II pusmetis

1-4

2018-01-20 - 2018-05-30

5-8,

gimnazijos I-III

2018-01-20 – 2018-06-15

 gimnazijos IV

2018-01-20– 2018-05-25

 

  7.1.3. Mokinių atostogos:

 

Atostogos

Klasės

Prasideda

Baigiasi

Rudens

1-IV

2017-10-30

2017-11-03

Žiemos (Kalėdų)

1-IV

2017-12-27

2018-01-03

Žiemos

1-IV

2018-02-19

2018-02-23

Pavasario (Velykų)

1-IV

2018-04-03

 2018-04-06

Vasaros

 

1-4,

5-8 ir gimnazijos I-III,

gimnazijos IV

2018-05-31

2018-06-18

 

 

 

2018-08-31

 

gimnazijos IV

Pasibaigus egzaminų sesijai

 

10. Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu (prašymas) gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

Gimnazija dalyvauja projektuose

Bendrasis logo

zenklas 2015-04-13


smm

 

mtpplius

sac

etwining

eTwinning Kokybes-zenklas_200x200px