Pradžia Muzikinis ugdymas Renginiai

2019-2020 m. m.

2018-2019 m. m.

2017-2018 m. m.

2016-2017 m. m.

2015-2016 m. m.

2014-2015 m. m.

2013-2014 m. m.

2012-2013 m. m.

2011-2012 m. m.

2010-2011 m. m. 

07-15

Jau eilę metų gimnazijoje gyvuoja tradicija rengti moksleivių pasirodymus „Mini rečitaliai“, kuriuos organizuoja fortepijono metodinė grupė. Dalyvauja visų specialybių atlikėjai. Šiais metais dalyvavo fortepijono skyriaus 5-IV kl. patys gabiausi ir ištvermingiausi moksleiviai.
Kodėl Mini rečitaliai? Nelengva pagroti vienu pasirodymu keletą kūrinių, nedaugelis tam pasirįžta.Todėl, norėdami padrąsinti, suteikti galimybę kuo didesniam atlikėjų skaičiui sudalyvauti, organizatoriai nutarė, kad minimali dalyvavimo sąlyga – ne mažiau 3 kūriniai arba kūrinių ciklas.
Šie, 2020/2021 m.m., buvo ypač sudėtingi. Tačiau sunkumai žmogų dar labiau užgrūdina.
Muzikos dėka lengviau žengt pirmyn.
Pasirodymus surengė šie moksleiviai: Paulina Rutkauskaitė 5 kl., Motiejus Mileris 7 kl., Simas Urbonavičius I kl., Dovydas Rimša I kl., Gabrielė Čeponytė III kl., Arminas Abukauskas III kl..
Moksleivius paruošė mokytojos A. Kapučinskienė, J. Sriubiškytė, J. Vilienė, L. Mažulytė.

Nuorodos į moksleivių pasirodymus:

Motiejus Mileris 7 kl. Mokyt. A. Kapučinskienė
https://www.youtube.com/watch?v=p_8zzzvuv8I
https://www.youtube.com/watch?v=MJf3hMG1_CQ
https://www.youtube.com/watch?v=CfH0SrTOvQ4


Simas Urbonavičius I kl. Mokyt. J. Vilienė
https://youtu.be/QC-CqLROhSo


Dovydas Rimša I kl. Mokyt. L. Golubeva
https://www.youtube.com/watch?v=lwaDkxtiy50


Arminas Abukauskas III kl. Mokyt. A. Kapučinskienė
https://www.youtube.com/watch?v=EAP3B6iGQxI

https://www.youtube.com/watch?v=TnhiDV6DtSE


Paulina Rutkauskaitė 6 kl. Mokyt. J. Sriubiškytė
https://www.youtube.com/watch?v=AOHoZCNbH2Q
https://www.youtube.com/watch?v=0-BzbRWObzk

 

06-18

Birželio 18 d.  mūsų gimnazijos moksleivės Gabrielė Čeponytė, Agnė Flenderytė, Ieva Orintaitė, Hilarija Čeponytė pakvietė į koncertą – rečitalį Biržų pilies rūmuose . Gabrielė, Agnė, Hilarija -  biržietės, mokėsi Vlado Jakubėno muzikos mokykloje. Po koncerto mergaitės sulaukė daug gražių žodžių iš savo mokytojų. Koncerte skambėjo J. S. Bacho, L. van Beethoveno, R. Schumanno, H. Veviavskio , A. Piazzollos kūriniai.
Džiaugiamės merginų ryžtu, užsidegimu, begaliniu noru muzikuoti. Linkime didžiulės sėkmės šiam šauniam ketvertukui.

 

05-15

2021 m. gegužės 12-15 d. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje įvyko jau penktasis Bendrojo fortepijono metodinės grupės organizuotas muzikinis integruotas projektas „Džiazo galerija“. Šį kartą projektas vyko virtualiai. Projektu buvo siekiama apjungti kuo daugiau metodinių grupių, taip pat Panevėžio miesto ir apskrities muzikos ir menų mokyklų mokytojų ir mokinių bendram tikslui – susipažinti su džiazo istorija, vokalinės ir instrumentinės džiazo muzikos stiliais ir žanrais.  
Projekte dalyvavo bendrojo fortepijono, atlikėjo raiškos fortepijono, dainavimo, pučiamųjų instrumentų ir chorinio dirigavimo metodinių grupių mokiniai ir mokytojai.
Pirmojo turo (20 pasirodymų) metu skambėjo M. Mier, Ph. Keveren, W. Gillock, S. Joplin, M. Bober ir kitų kompozitorių kūriniai. Mokydamiesi kūrinius pasirodymui projekte, mokiniai susipažino su klasikinei muzikai nebūdinga ritmika, melodika, forma ir faktūra (džiaze). Kai kuriems jų šis koncertas buvo pirmasis pasirodymas scenoje. Antrajame ture (net 48 pasirodymai) dalyvavo ne tik gimnazijos mokiniai, bet ir 12 svečių iš Panevėžio muzikos mokyklos, Panevėžio rajono muzikos mokyklos bei Pasvalio muzikos mokyklos. Repertuarą papildė O. Chromušin, W. Schaum, J. Vesniak, D. Alexander, W. Donaldson ir kitų kompozitorių kūriniai.
Projektas, kaip mokymo priemonė, praplėtė mokinių akiratį, padėjo suprasti džiazą kaip improvizacinės muzikos rūšį, susipažinti su džiazu kaip nuolat kintančia meno forma, pasižyminčia ekspresija ir specifine ritmika. Jis taip pat praturtino mokyklos bendruomenės gyvenimą menine, kulūrine, pažinimo patirtimi – džiazo kūriniais papildytos mokymo programos sustiprino mokinių motyvaciją mokytis, išreiškti save. Mokytojai turėjo galimybę pedagogine patirtimi dalintis su kitomis Panevėžio miesto ir apskrities muzikos mokyklomis.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
01/14 
start stop bwd fwd

 


05-03

Dainavom "Lietuvą, kaip džiaugsmą" XIII lietuviškos, chorinės muzikos projekte. Mergaičių vokalinis ansamblis, berniukų, jaunučių, jaunių ir mišrus chorai parengė nuotaikingų dainų nuotolinę programą. Kolektyvams vadovauja Silvija Tamoliūnienė, Ieva Morkūnaitė, Jelena Urbutienė. Renginys dedikuotas Juozo Zikaro 140-osioms gimimo metinėms. Darius Dimbelis, muzikuojančius mokinius, profesionaliai sujungė į bendrą gimnazijos chorą.

 

03-11

1
2
3
1/3 
start stop bwd fwd


https://www.youtube.com/watch?v=Sl1RvzgoflU&t=47s


 

12-18

gaublys

Trečiasis tęstinis  bendrojo fortepijono ir atlikėjo raiškos (fortepijono) metodinių grupių  meninis integruotas projektas „Europos pulsas“  šiemet , gruodžio 18 d., vyko netradiciniu būdu, virtualioje erdvėje.
Šiais metais projekto dalyviai turėjo ne tik meniškai atlikti kūrinį,  apibūdinti epochą, stilių bet ir padaryti kokybišką garso ir vaizdo įrašą. Tai ne tik nauja patirtis bet ir iššūkis, skatinantis tobulėjimą. Kiekvienas iššūkis yra postūmis atrasti, kažko išmokti, kažką pakeisti. Džiugu, kad visi projekto dalyviai darydami įrašą entuziastingai jį tobulino, noriai kartojo kūrinius po keletą kartų siekdami paties geriausio rezultato. Įrašydami kūrinius mokiniai patiria didesnę atsakomybę už savo grojimą. Tai sąlygoja didesnį susikaupimą, susitelkimą bei yra puikus būdas išgirsti save ,, iš šono“ ir kritiškai įvertinti.
Projekto tikslas – supažindinti dalyvius  su visų Europos šalių muzikiniu-kultūriniu gyvenimu, tobulinti mokinių saviraišką, ugdyti kūrybiškumą bei kritinį mastymą.
Tradiciškai, kiekvienais metais projektas  yra skiriamas keturioms Europos valstybių šalims. Šį kartą  ,,Europos pulso“ dalyviai atliko Lenkų, Vengrų, Čekų bei Bulgarų kompozitorių  įvairių epochų muziką.  Skambėjo F. Šopeno, M.K. Oginskio, V. Stojanovo, Z. Fibicho, M. Dvoržako, J. Vanchalo ir kitų įžymių  kompozitorių kūriniai.
Projekte dalyvavo 3-IV klasių mokiniai, kuriuos parengė Vytauto Mikalausko menų gimnazijos, Panevėžio muzikos mokyklos ir Panevėžio rajono Krekenavos muzikos mokyklos mokytojai.
Dėkojame visiems dalyviams, jų paruošusiems mokytojams ir esame įsitikinę, kad šioje patirtyje mes tapome dar stipresne komanda, kuri kartu kuria abipusį ryšį, grįsta bendru tikslu, supratimu ir savitarpio pagalba.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
01/14 
start stop bwd fwd

12-11
Idėja surengti projektą „Spalvų muzika“  kilo gimnazijos fortepijono mokytojoms N. Meškelienei ir J.Skuodienei,  sudalyvavus internetiniame seminare „eTwinning integracija į ugdymo procesą“. Savo kolegėms, fortepijono mokytojoms, idėjos autorės pasiūlė suorganizuoti  mokinių virtualų koncertą-parodą. Dalyviai  - pradinių ( 1-4 klasių)  fortepijono raiškos ir bendrojo fortepijono mokiniai paruošė ir įrašė po vieną kūrinį ir nupiešė  jį iliustruojantį piešinį. Susirinko gausus būrys dalyvių, o jų įrašai ir piešiniai mokytojos N. Meškelienės dėka  „sugulė“ į virtualų koncertą – parodą „Spalvų muzika“. Projektas vyko spalio 27-gruodžio11d.,  jame dalyvavo 32 mokiniai. Dėkojame už puikią kalėdinę dovaną ir tikimės naujų sumanymų!
Akimirkos iš koncerto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1/9 
start stop bwd fwd

 

 

Eilės Nr.

Priemonė

Data

Atsakingas

1.

Projektas „Stebuklinga muzikos gija“, skirtas mokyklos 70 m. Jubiliejui

(mokyklos pristatymas miesto darželiuose, progimnazijose ir pagrindinėse mokyklose)

2014 m. sausio- gegužės mėn.

L.Ratkienė,

J.Urbutienė

2.

Kamerinės muzikos koncertas, skirtas

šv. valentino dienai ir mokyklos 70-čiui Muzikiniame teatre

2014 02 12

A.Kapučinskienė

3.

Koncertas „Mes mylim tave, Lietuva“,                                                                   

skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai ir mokyklos 70 –čiui mokykloje                                                                  

2014 02 14

Administracija, muzikinių dalykų metodinės grupės

4.

Mokyklos mokinių koncertas, skirtas mokyklos 70 metų jubiliejui Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos nariams kariniame dalinyje

2014 02 21

Administracija,

muzikinių dalykų metodinės grupės

5.

III respublikinis ansamblinio muzikavimo konkursas „Lietuva, aš už muziką“, skirtas mokyklos 70 m. Jubiliejui

2014 03 07

Administracija,

muzikinių dalykų metodinės grupės

6.

Lietuvių liaudies dainos konkursas, skirtas mokyklos 70 m. Jubiliejui

2014 03 14

Dainavimo metodinė grupė

7.

Konkursas „Mano mylimiausia lietuvių liaudies dainelė“, skirtas mokyklos 70 m. Jubiliejui

2014 03 21

Pučiamųjų instrumentų metodinė grupė

8.

Etiudų konkursas „Miklūs pirštukai“ 1 kl., skirtas mokyklos 70 m. Jubiliejui

2014 03 24

Fortepijono metodinė grupė

9.

Projektas – koncertas „Aš muzikuoju su šeima“, skirtas mokyklos 70 m. Jubiliejui

2014 03 27

Administracija, muzikinių dalykų metodinės grupės

10.

Koncertas „Pavasario akvarelė“, skirtas mokyklos 70 m. Jubiliejui

2014 04 10-11

Fortepijono metodinė grupė

11.

Koncertas ,,Tau, Mamyte“ Muzikiniame teatre “, skirtas mokyklos 70 m. Jubiliejui

2014 04 28

Styginių instrumentų metodinė grupė

12.

Tęstinis projektas – konkursas „Dainuoju Lietuvą, kaip džiaugsmą“, skirtas mokyklos 70 m. Jubiliejui

2014 04 29

Administracija,

choro dirigavimo  metodinė grupė

13.

Respublikinis mokinių meninės  raiškos konkursas „Iš  močiutės skrynios“, skirtas mokyklos 70 m. Jubiliejui

2014 05 15

Administracija,

Liaudies instrumentų metodinė grupė

14.

Projektas Panevėžio miestui „Atrask savo talentą“, skirtas mokyklos 70 m. Jubiliejui -  renginys „Panevėžys – Lietuvos kultūros sostinė“

2014 05 29

Administracija,

choro dirigavimo ir dailės metodinės grupės

15.

II respublikinis jaunųjų dirigentų  konkursas, skirtą Šv. Cecilijai ir mokyklos  70 m. Jubiliejui

 2014 11 19

Administracija,

choro dirigavimo  metodinė grupė

16.

II respublikinis chorų konkursas, skirtą Šv. Cecilijai ir mokyklos  70 m. Jubiliejui

2014 11 20

Administracija,

choro dirigavimo  metodinė grupė

17.

70 metų  Jubiliejinis koncertas mokykloje

 

2014 11 21

 

Administracija, muzikinių dalykų metodinės grupės

18.

Kalėdinis koncertas, skirtas mokyklos 70 metų  Jubiliejui

2014 12 19

 

Administracija, muzikinių dalykų metodinės grupės

Gimnazija dalyvauja projektuose

Bendrasis logo

zenklas 2015-04-13


smm

 

mtpplius

sac

etwining

eTwinning Kokybes-zenklas_200x200px