Pradžia Muzikinis ugdymas

Panevėžio Vytauto Mikalausko menų GIMNAZIJOJE
vykdomos programos yra valstybinės,
finanasuojamos iš valstybės biudžeto lėšų:


                                         -    Pradinio kartu su muzikos ugdymu programa;
                                         -    Pagrindinio kartu su muzikos ugdymu programa;
                                         -    Vidurinio kartu su muzikos ugdymu programa.

 

GIMNAZIJOJE galima mokytis ATLIKĖJO RAIŠKOS:


-    Fortepijonas;
-    Styginiai instrumentai (smuikas, altas, violončelė, kontrabosas, akustinė ir elektrinė gitara);
-    Pučiamieji instrumentai (klarnetas, saksofonas, fleita, fagotas, trimitas, trombonas, tūba,
     valtorna, eufonija, obojus);
-    Mušamieji instrumentai;             
-    Liaudies instrumentai (birbynė, kanklės, lumzdelis);
-    Akordeonas;
-    Choro dirigavimas;
-    Choro dainavimas;
-    Dainavimas ( klasikinis, pramoginis);
-    Garso režisūra.
 

GIMNAZIJOJE mokiniai dainuoja ir groja meniniuose kolektyvuose:


               Choruose:                                                              Orkestruose:

      -   Berniukų choras;                                           -   Pučiamųjų instrumentų orkestras;
      -   Jaunučių choras(mergaičių);                           -   Styginių instrumentų orkestras
      -   Jaunių choras (mergaičių);                             -   Liaudies instrumentų orkestras;
      -   Mišrus choras.                                              -   Akordeonininkų orkestras.

                                                Ansambliuose:
                                        -   Pučiamųjų instrumentų;
                                        -   Stygininių instrumentų;
                                        -   Liaudies instrumentų;
                                        -   Vokaliniai ansambliai.

 

SPECIALIZUOTO UGDYMO KRYPTIES PROGRAMŲ (PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO KARTU SU MUZIKOS UGDYMU PROGRAMŲ) MUZIKOS UGDYMO DALIS

PDF

 

Bendrasis logo

zenklas 2015-04-13

smm

lt721

NSA

mtpplius

sac

etwining

eTwinning Kokybes-zenklas_200x200px