Pradžia ES projektai

 PROJEKT LOGO

 

Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos, vykdančios meninio ugdymo programas, infrastruktūros gerinimas


Projekto vykdytojas: Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. lapkričio 30 d.  – 2020 m. spalio 31 d.

Projekto kodas: 09.1.3-CPVA-K-723-02-0009

Bendra projekto vertė: 347 523,16 EUR    

Skiriamas finansavimas: 347 523,16 EUR

Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija įgyvendina projektą „Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos, vykdančios meninio ugdymo programas, infrastruktūros gerinimas“, Nr. 09.1.3-CPVA-K-723-02-0009, finansuojamą Europos Regioninės plėtros fondo lėšomis  ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-K-723 priemonės „Nevalstybinių neformaliojo švietimo erdvių, valstybinių ir nevalstybinių mokyklų modernizavimas“

Projekto tikslas – Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos, vykdančios meninio ugdymo programas, infrastruktūros gerinimas

Projekto aprašymas:
Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija– moderni valstybinė gimnazija, ugdanti muzikai ir dailei itin gabius vaikus, konkurso būdu priimtus iš Aukštaitijos regiono ir visos šalies. Siekiant gerinti mokymosi sąlygas, numatomos investicijos į Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos infrastruktūros atnaujinimą.
Problema, kurią spręsti inicijuotas projektas – mokyklos meninio ugdymo priemonės yra ypatingai prastos būklės, dėl šios priežasties Gimnazija neturi galimybės užtikrinti mokinių, turinčių išskirtinių gabumų,  poreikius atitinkančio meninio ugdymo mokymo kokybės. Siekiant užtikrinti kokybišką meninį mokymą, būtina aprūpinti Gimnaziją trūkstamais instrumentais.
Projekto uždavinys: Modernizuoti Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos mokymosi aplinką, skirtą  specializuoto meninio ugdymo krypties programoms įgyvendinti.

Projekto veikla: Specializuotam meninio ugdymo vykdymui reikalingų muzikos instrumentų įsigijimas
Projekto nauda. Įgyvendinus numatytas investicijas, Gimnazijoje būtų užtikrinta mokinių poreikius atitinkanti meninio profilio mokymo kokybė, padidėtų Gimnazijos, kaip meninio mokymo įstaigos, veiklos efektyvumas.
Laukiami projekto rezultatai:  Įsigyti trūkstami instrumentai, sudarys sąlygas meninio mokymo procese taikyti šiuolaikiškus instrumentus.

Gimnazija dalyvauja projektuose

Bendrasis logo

zenklas 2015-04-13


smm

 

mtpplius

sac

etwining

eTwinning Kokybes-zenklas_200x200px