Pradžia Dailinis ugdymas

2021 – 2022 m.m. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje vykdoma pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programa kartu su dailės ugdymu.
Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos dailės klasės skaičiuoja šešioliktus gyvavimo metus, kaip ir pati Menų gimnazija, išleidusi keturias dailės laidas.
2021 – 2022 m.m. dailės mokosi 49 mažieji 1-4 klasių dailiukai ir net 188 5-IV klasių mokiniai.
Juos moko 10 dailės mokytojų, sudarančių dailės dalykų metodinę grupę: Grasilda Indriūnienė, Edvinas Klimas, Daiva Laurinavičienė, Henrikas Mazūras, Asta Mincytė, Deimantė Skurdenienė, Jurga Speičienė, Alfridas Pajuodis, Vydmantas Mačiulis, Kęstutis Paškevičius.
Vaikai dailės pradeda mokytis nuo pirmos klasės pagal Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Specializuoto ugdymo krypties (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu) programą. 1 – 4 klasėse per savaitę jie turi po dvi grafinės raiškos, spalvinės bei erdvinės plastikos raiškos pamokas. Penktokai, šeštokai ir septintokai mokosi grafinės raiškos, spalvinės raiškos, erdvinės plastikos raiškos, piešimo, kompozicijos, dailės ir architektūros istorijos. Turėdami po 11-10 savaitinių dailės pamokų, jie beveik visą dieną praleidžia linijų, spalvų, proporcijų, formų, peizažų ir natiurmortų pasaulyje. Aštuntokai mokosi tapybos, grafikos, skulptūros, dizaino, piešimo, kompozicijos, dailės ir architektūros istorijos. I ir II gimnazijos klasių mokiniams pagrindinis dėstomas dalykas – dailės šaka, kurios programą sudaro tapybos, grafikos, skulptūros, dizaino moduliai. Dalykas apima vizualiųjų menų ir dizaino gilesnį pažinimą. Programa papildoma keramikos ir akvarelės moduliais, taip pat dėstomas projektavimas, kompozicija bei dailės ir architektūros istorija. III b ir IV b klasių gimnazistai gilina dizaino ar tapybos žinias bei tobulina akademinio piešimo įgūdžius, turėdami po tris savaitines šių dalykų pamokas, tęsia dailės ir architektūros istorijos mokymąsi, kuria kompozicijos, keramikos, akvarelės, projektavimo pamokose, turi interjero vizualizacijos, interjero akcentų pamokas, tapo portreto/peizažo/natiurmorto studijoje.
Mažieji dailininkai rengia savo pirmųjų kūrinių parodas (tradicinė ,,Skrajojanti paroda”, parodos būsimiems pirmokams ir mokslo metų užbaigimui), dalyvauja bendruose renginiuose su muzikos specializacijų mokiniais, padeda apipavidalinti gimnazijoje vykstančius renginius bei šventes, dalyvauja bendruose projektuose su Panevėžio Dailės mokykla, Panevėžio kultūros įstaigomis, socialiniuose projektuose, ugdančiuose toleranciją bei empatiją.
Jau tradicija tapo edukacinių pamokų Panevėžio miesto Dailės galerijoje ir Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės  viešojoje bibliotekoje organizavimas.
Nuo 2016 metų rugsėjo gimnazijos aktų salėje atidaryta nuolatinė ilgamečio mokyklos dailės mokytojo, tapytojo Vladislovo Vaišvilos retrospektyvinė tapybos darbų ekspozicija, kurią autorius padovanojo gimnazijai.
Mokiniai stengiasi dalyvauti skelbiamuose respublikiniuose ir tarptautiniuose piešinių konkursuose, dailės olimpiadoje. Kasmet turime po nemažą būrelį laureatų. Ypač džiaugiamės mokinių pasiekimais  respublikinėje mokinių dailės  olimpiadoje, tarptautiniuose ir respublikiniuose piešinių konkursuose.
Kiekvieną pavasarį ketvirtokai  sėkmingai „gina“ savo pirmuosius savarankiškus kūrybinius darbus, dalyvaujant ne tik dailės mokytojų komisijai, bet ir visai salei žiūrovų. 2020-2021 m.m. ketvirtokai baigiamuosius darbus pristatė nuotoliniu būdu. O baigiamųjų kūrybinių darbų paroda buvo atidaryta Rugsėjo 1-osios dienos šventei bei eksponuojama mokykloje visus metus.
2020-2021 m.m. aštuntokų bei antros gimnazinės klasės mokinių baigiamieji kūrybiniai darbai taip pat buvo sėkmingai pristatyti nuotoliniu būdu. Jų ekspozicija tradiciškai taps Keliaujančia paroda ir, pradėjusi kelią gimnazijos ekspozicinėse erdvėse, tikimės, kad tęs kelionę Panevėžio Bendruomenių rūmuose, Panevėžio rajono bibliotekoje, Vadoklių, Miežiškių bibliotekose, Naujamiesčio galerijoje ir vėl grįš į mokyklą.
Didžiuojamės visų keturių laidų abiturientais, kurie sukūrė įspūdingus, savitus baigiamuosius kūrybinius darbus. Daugelis abiturientų yra menų programų studentai ir siunčia linkėjimus iš VDA, Vilniaus, Kauno Kolegijų, VGTU, Didžiosios Britanijos ir Danijos menų koledžų.
Nuo penktos klasės kiekvieno pusmečio pabaigoje yra organizuojamos atviros kūrybinių darbų peržiūros, kurių metu galima susipažinti su užduotimis bei mokinių gebėjimais ir mokančiais mokytojais.
Visų mažųjų ir jau paaugusių dailininkų pasiekimai nuolat analizuojami, aptariami su tėveliais. Tikimės, kad mokytojų entuziazmas, kompetencija, skirtinga pasaulėžiūra padės užsimegzti jauno žmogaus ir meno pasaulio dialogui. O mokytojai, remdamiesi įgimtu vaiko polinkiu ir sugebėjimu aktyviai kurti, patenkins potencialaus kūrėjo žinių troškimą.
Šįmet ypatingai didžiuojamės mūsų dailės ir architektūros istorijos mokytoju ekspertu, ekslibrisų meistru Henriku Mazūru, kuris 2021 m. tapo Metų mokytoju ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje buvo apdovanotas Metų mokytojo premija!


IMG 20200802_172132


IMG 20190704_232123 

1
2
3
4
5
6
1/6 
start stop bwd fwd


 

Bendrasis logo

zenklas 2015-04-13

smm

lt721

NSA

mtpplius

sac

etwining

eTwinning Kokybes-zenklas_200x200px