Pradžia Bendrasis ugdymas

Gimnazijoje yra keturios  bendrojo  ugdymo dalykų  metodinės  grupės.


Gamtamokslinių ir  tiksliųjų  dalykų  metodinė grupė:
(pirmininkė V. Rutkauskienė)

1. Rita Urmonienė - fizikos vyresnioji mokytoja
2. Audronė Dailidėnienė - matematikos mokytoja metodininkė
3. Vidmantas  Kirsnys  - biologijos ir chemijos mokytojas metodininkas
4. Mantas Šešeika  - kūno kultūros mokytojas
5. Feliksina Žvirgždienė - matematikos mokytoja metodininkė
6. Vaida Rutkauskienė - mokytoja metodininkė
7. Janina Tijušienė - matematikos mokytoja metodininkė
8. Monika Dagienė -kūno kultūros vyresnioji mokytoja

Lietuvių kalbos ir literatūros, socialinio ugdymo dalykų metodinė grupė:
(pirmininkė R. Pranckevičienė)

1. Gelmina Liepytė-Šimonienė - lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
2. Justė Širmulė - lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
3. Jolita Graičiūnienė  -  geografijos vyresnioji mokytoja
4. Laima  Karalevičienė – geografijos mokytoja metodininkė
5. Aloyzas Koncė - geografijos vyresnynis mokytojas
6. Lina Piragienė  - lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja
7. Rasa Pranckevičienė - istorijos mokytoja metodininkė
8. Robertas  Šeibokas - istorijos vyresnysis mokytojas
9. Simona Adomkevičienė - lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja

Užsienio kalbų ir dorinio ugdymo metodinė grupė:
(pirmininkė A. Trotienė)

1. Oksana Antipovaitė - anglų kalbos vyesnioji mokytoja
2. Danguolė  Genienė - anglų kalbos vyresnioji mokytoja
3. Silvija Kubilienė - anglų kalbos mokytoja
4. Aurelija Vaičiulionė  - vokiečių kalbos mokytoja metodininkė
5. Simonas Pranckevičius - etikos mokytojas
6. Angelė Trotienė - rusų kalbos vyresnioji mokytoja
7. Stasė Zakrienė - anglų kalbos vyresnioji mokytoja
8. Marytė Širkaitė -prancūzų kalbos, tikybos vyresnioji mokytoja
9. Jolanta Balčiūnienė - rusų kalbos vyresnioji mokytoja
 
Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė
(pirmininkė R. Taruškienė)

1. Violeta Murauskienė - mokytoja metodininkė
2. Vilma Skaparienė – mokytoja metodininkė
3. Dalia Šmidtienė – vyresnioji logopedė
4. Rasa Taruškienė – mokytoja metodininkė
5. Irena Žilakauskienė - mokytoja metodininkė
6. Rūta Gruzdė –  šokio, choreografijos mokytoja


 

 

Bendrasis logo

zenklas 2015-04-13

smm

lt721

NSA

mtpplius

sac

etwining

eTwinning Kokybes-zenklas_200x200px