Pradžia Apie gimnaziją Vizija, misija

GIMNAZIJOS VIZIJA
Regioninės paskirties menų gimnazija, teikianti kokybišką bendrąjį ugdymą kartu su specializuotu muzikos ar dailės ugdymu gabiems menui vaikams; saugi, moderni, atvira kaitai, besimokanti organizacija, kurianti ir ugdanti aukštos kultūros bendruomenę, gebančią plėtoti humanistinius santykius, suteikianti socialiai teisingas, šiuolaikiškas, technologijomis ir pedagoginėmis bei psichologinėmis naujovėmis grįstas ugdymo/si sąlygas, padedanti maksimaliai atsiskleisti asmenybės individualioms galioms bei gebėjimams, formuojanti mokinių vertybines nuostatas, kūrybiškus, atsakingus piliečius, gebančius integruotis į šiuolaikinį, bendrakultūrinį pasaulį.

GIMNAZIJOS MISIJA
Teikti pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą kartu su specializuotu muzikos ar dailės ugdymu. Ugdyti remiantis meno tradicijomis ir šiuolaikinės didaktikos naujovėmis įvairiapusiškai brandžias, iniciatyvias asmenybes, tautinės kultūros papročių ir tradicijų tęsėjus ir kūrėjus.

 

 

 

0113daile-muzika tit

Gimnazija dalyvauja projektuose

Bendrasis logo

zenklas 2015-04-13


smm

 

mtpplius

sac

etwining

eTwinning Kokybes-zenklas_200x200px